Nevzat Onay 1966 y?l?nda ?zmirde kurulmu?tur. Nevzat Onay markas? ismini kurucusundan alm??t?r.A??rl?kl? olarak kösele ayakkab? üretir. Erkek ayakkab?, klasik erkek ayakkab?, günlük erkek ayakkab?, bot ve bayan ayakkab?lar? olmak üzere geni? bir ürün yelpazesi bulunmaktad?r. Ürünlerinin tamam? %100 deridir.