Boyner Büyük Ma?azac?l?k A.?., Boyner Holding'in bir üyesi olarak ad?ndan ald??? güçle mü?terilerine kad?n, erkek ve çocuk giyim, ev, ayakkab?, kozmetik ve genç aktif spor kategorilerinde hizmet veriyor. Boyner Ma?azalar?, 2500’e yak?n çal??an?n? da "tak?m ruhu" anlay???yla sürekli e?iterek "ko?ulsuz mü?teri mutlulu?u" ilkesini sürdürüyor. Yerli-yabanc? 900’ü a?k?n seçkin markan?n ürünlerini mü?terileriyle bulu?turman?n yan? s?ra uygun ödeme ko?ullar?, avantajl? al??veri? f?rsatlar?, sat?? ve sat?? sonras? servis anlay???, güler yüzlü personeli ve keyifli ortam? ile Boyner Ma?azalar? vazgeçilmez bir al??veri? deneyimi vaad ediyor.