nadir.kirgiz

Nadir Kirgiz @nadir.kirgiz

Merhaba Dünya... Benimle ilgili herhangi bir iz arayanlar LIVITOL'e eklediğim/livitlediğim ürünleri takip edebilirler... :)

Hepsiburada Günün F?rsat?

0 Fav
Hepsiburada Günün F?rsat?
Hepsiburada Günün F?rsat?
Hepsiburada Günün F?rsat?
Hepsiburada Günün F?rsat?

Komplo teorilerini ele alan biribirinden de?erli eserler... Örne?in eski ABD D??i?leri Bakan? Henry Kissenger "Yiyece?i kontrol edersen insanlar? kontrol edersin." demesinin ard?ndaki komplo teorisi acaba ne olabilir?

0 Fav
Kitap Kurdu - 5
Kitap Kurdu - 5
Kitap Kurdu - 5
Kitap Kurdu - 5

Mumluktaki mumlar? yak?n. Mumlar ?s?nd?kça, mumlu?un içindeki kahve cekirdeklerini ?s?ts?n ve odan?za kahve çekirdeklerinin o muhte?em aromal?, tazeleyici kokusu yay?ls?n... Hemen deneyin!.. Çok seveceksiniz!.. :)

0 Fav
Hayat? güzelle?tiren pratik hareketler...
Hayat? güzelle?tiren pratik hareketler...
Hayat? güzelle?tiren pratik hareketler...

Oktay Sinano?lu An?s?na...

0 Fav
Kitap Kurdu - 4
Kitap Kurdu - 4
Kitap Kurdu - 4

“Benim için sanat yal?n k?l?ç aç?k söyleyi?, kesin söyleyi?, en yak?n olaya, ça?a, karanl??a ???k tutu?tur... Yüzy?llard?r Türkçeyi hor gören, a?a??layan, Türkçe dü?manl??? yapan ki?iler var. Bunlar?n ço?u içimizde. Türkçenin yayg?n alanlardaki kullan?l?? güzelli?ini, biçimini, rengini, söz ve deyi?lerinin türlerini getirmek görevimizdir...” diyen Ümit Kaftanc?o?lu'nun an?s?na...

1 Fav
Kitap Kurdu - 3
Kitap Kurdu - 3
Kitap Kurdu - 3

Bu liste sevgili "Deden" için Ça??n'?m... :)

0 Fav
Kitap Kurdu - 2
Kitap Kurdu - 2
Kitap Kurdu - 2

Cuma keyfi Cheese Sandwich Tarifimiz çok basit. Sevdi?iniz tüm peynirleri kullanabilirsiniz. Ben dolapta olan Çedar ve Lava?kiri marka peyniri kulland?m. Tavay? ya?lay?n ve iyice k?zd?r?n. Peynirleri tavanin yuzunde eritin. Sonra çevirip diger yuzunu pi?irin. Sandwichleri kapatin ve arkali onlu bir daha cevirin. Ben domateste koydum. Afiyet olsun!.. :)

0 Fav
Cuma Keyfi Cheese Sandwich
Cuma Keyfi Cheese Sandwich
Cuma Keyfi Cheese Sandwich
Cuma Keyfi Cheese Sandwich

Marka ve ma?aza tavsiyelerine aç???m!..

0 Fav
235/50 R18 K?? Lasti?i Ar?yorum...
235/50 R18 K?? Lasti?i Ar?yorum...
235/50 R18 K?? Lasti?i Ar?yorum...
235/50 R18 K?? Lasti?i Ar?yorum...

?nsan baba olunca m? olgunla??yor, babas?n? kaybedince mi?..

0 Fav
Baba-O?ul ?li?kileri Üzerine Kitaplar ve Filmler
Baba-O?ul ?li?kileri Üzerine Kitaplar ve Filmler
Baba-O?ul ?li?kileri Üzerine Kitaplar ve Filmler

Doktor ne derse desin, kilonuz ne olursa olsun, insan?n sevdi?i mutfaklar, vazgeçemedi?i tatlar vard?r. Gördü?ü, hatta duydu?u anda can? çeker! ??te ben de bu tiplerdenim. Bo?az zevkim pek çok ?eyin önünde gelir. Ho?uma giden mutfaklara ve tatlara dair yaz?lm?? kitaplar? derledim. ??te hepsi burada!.. Sizin favorileriniz hangisi?..

0 Fav
Sevdi?im mutfaklar, vazgeçemedi?im tatlar, hepsi burada!..
Sevdi?im mutfaklar, vazgeçemedi?im tatlar, hepsi burada!..
Sevdi?im mutfaklar, vazgeçemedi?im tatlar, hepsi burada!..
Sevdi?im mutfaklar, vazgeçemedi?im tatlar, hepsi burada!..