Gelenek yine bozulmad?... :)

Spor camias?n?n önde gelen büyüklerinden birinin de dedi?i gibi "gelenek bozulmad?"... Yine yeni yeniden!.. Çünkü neymi??.. ??te böyle, her sene böyle!.. :)