lidya.kara

Lidya Kara @lidya.kara

selvi boylu, al yazmalı...

LIVITOL'deki kadar zengin ürün çe?idi ve ma?aza/marka bollu?u ba?ka hiçbir sitede yok!.. Çok sevdim buray?...

0 Fav
Ne de güzel ?eyler var LIVITOL'de...
Ne de güzel ?eyler var LIVITOL'de...
Ne de güzel ?eyler var LIVITOL'de...
Ne de güzel ?eyler var LIVITOL'de...

Ad?ndan da anla??laca?? üzere ilham?n? ekranlar?n büyülü ve göz al?c? dünyas?ndan alan ?lkbahar/Yaz 2015 koleksiyonu "Screenplay"de, Freak Is The New Black hepimizi adeta esir alan, onlars?z bir hayat?n neredeyse dü?ünülemeyece?i dijital ça?da etraf?m?z? sar?p sarmalayan bu komünikasyon a??ndan bize yans?yan imgeleri e?lenceli bir tav?rla ele al?yor...

0 Fav
Freak Is The New Black - “Screenplay” koleksiyonu...
Freak Is The New Black - “Screenplay” koleksiyonu...
Freak Is The New Black - “Screenplay” koleksiyonu...
Freak Is The New Black - “Screenplay” koleksiyonu...

Oleg Cassini abiyede çok ba?ar?l bence...

0 Fav
Abiyeler...
Abiyeler...
Abiyeler...
Abiyeler...