Bir alet çantas?nda olmazsa olmaz el aletleri bu listede... Fazlas? var, eksi?i yok!.. ;)

0 Fav
Biri "alet çantas?" m? dedi?..
Biri "alet çantas?" m? dedi?..
Biri "alet çantas?" m? dedi?..

Spor camias?n?n önde gelen büyüklerinden birinin de dedi?i gibi "gelenek bozulmad?"... Yine yeni yeniden!.. Çünkü neymi??.. ??te böyle, her sene böyle!.. :)

2 Fav
Gelenek yine bozulmad?... :)
Gelenek yine bozulmad?... :)
Gelenek yine bozulmad?... :)
Gelenek yine bozulmad?... :)

?nci kolyeler en favori aksesuarlar?mdand?r... :)

0 Fav
Favori ?nci Kolyelerim...
Favori ?nci Kolyelerim...
Favori ?nci Kolyelerim...
Favori ?nci Kolyelerim...

Kazaya?? deseni (nam-? di?er Pied de Poule (FR) yahut houndstooth (EN)) bu k?? da yükseli?ine devam ediyor. Trend olmas?n? koyal?m bir yana, ne yalan söyleyeyim, bu desenin kullan?ld??? tüm objeleri oldum olas? çok seviyorum. Özellikle k?? aylar?na çok yak??an bir havas? var. Hiç eskimeyen, tam bir klasik!.. Çantadan ka?kola, ?apkadan elbiseye her ?eyde rahatça ve ??k bir biçimde kullanabilirsiniz. ??te benim baz? kazaya?? deseni favorilerim... :)

0 Fav
Kazaya?? deseni gerçekten çok ??k duruyor!..
Kazaya?? deseni gerçekten çok ??k duruyor!..
Kazaya?? deseni gerçekten çok ??k duruyor!..
Kazaya?? deseni gerçekten çok ??k duruyor!..

Bu stilettolar? seviyorum... :)

1 Fav
Stiletto...
Stiletto...
Stiletto...
Stiletto...

"No-poo" hareketinde ?ampuan kullanm?yor ve saçlar?n?z? sadece su ve do?al maddelerle temizliyorsunuz. Böylece ?ampuandaki kimyasallardan uzak kalan saçlar?n?z çok daha dolgun ve parlak oluyormu?. Söyleyenlerin yalanc?s?y?m. ??te baz? "No-Poo" ürünleri!..

1 Fav
"No-Poo" Hareketi!..
"No-Poo" Hareketi!..
"No-Poo" Hareketi!..
"No-Poo" Hareketi!..

"Çeyiz Sand???" denince k?z? olan ailelerin, çocukluktan ba?layarak yapt?klar? haz?rl?klar gelir akla. Modern dünyada bu haz?rl?klar y?llarca sürmüyor art?k. Dü?ünden 1-2 ay önce i?lem tamam. Haz?rlad???m "çeyiz sand???"n? be?enecek misiniz bakal?m?.. (-:

0 Fav
Çeyiz sand??? denince... (-:
Çeyiz sand??? denince... (-:
Çeyiz sand??? denince... (-:
Çeyiz sand??? denince... (-:

Sörfün adresi hangisi?.. Alaçat? m?, Akyaka m??.. Hangi sörf? Rüzgar sörfü mü, bodyboard mu? Sörf malzemesi olarak neler tavsiye edersiniz?.. Yorumlar?n?z? bekliyorum. Te?ekkürler... :))

0 Fav
Alaçat? m?, Akyaka m??..
Alaçat? m?, Akyaka m??..
Alaçat? m?, Akyaka m??..
Alaçat? m?, Akyaka m??..

Biz kad?nlar?n kendi kendimize s?kça sordu?umuz sorudur bu: "Ne giysem acaba?" Bu soruyu farkl? zamanlarda, farkl? amaçlar için sorar?z: ?? günü, haftasonu, gece ç?kmas?, vs. vs... Gard?robu aç?p, zamana ve mekana uygun bir kombin bulmak oldukça zordur!..

1 Fav
Ne giysem acaba? - 1 "?? günü"
Ne giysem acaba? - 1 "?? günü"
Ne giysem acaba? - 1 "?? günü"
Ne giysem acaba? - 1 "?? günü"

Evde çaresiz kalmamak, kendi i?ini kendi ba??na halletmek için her eve laz?m ?eyleri listeledim burada. Gözümden kaçanlar olduysa, onlar? da sen ekler misin? Katk?lar?n için ?imdiden te?ekkürler. (-:

0 Fav
Her eve laz?m ?eyler!..
Her eve laz?m ?eyler!..
Her eve laz?m ?eyler!..
Her eve laz?m ?eyler!..

Derya Kuzusu'nun Deniz Feneri... Lacivertin Sar?s?... Çocuklar?n ilk a?k?... Ya?a Fenerbahçe!.. En güzel Fenerbahçe oyuncaklar? bu listede!.. Siz de kendi çocuklar?n?z?n favorilerini ekleyin!.. Anla?t?k m??.. (-:

1 Fav
Derya Kuzusu'nun Deniz Feneri... Lacivertin Sar?s?...
Derya Kuzusu'nun Deniz Feneri... Lacivertin Sar?s?...
Derya Kuzusu'nun Deniz Feneri... Lacivertin Sar?s?...
Derya Kuzusu'nun Deniz Feneri... Lacivertin Sar?s?...